Notícies i alertes

Enllestits els treballs de neteja de franges forestals per prevenir incendis

25/06/2022

En el marc del Pla de Prevenció d'Incendis i de Seguretat, l'Ajuntament de Canyelles treballa durant tot l'any en el manteniment de les franges perimetrals de tots els sectors del municipi. I també en la neteja de les parcel·les i solars no edificables.


Aquests dies s'han enllestit els treballs de neteja de les franges perimetrals del Nucli Antic i de Can Xum. Els treballs els fa una empresa especialitzada i són finançats per una subvenció de la Generalitat de Catalunya. e


Les actuacions es desenvolupen de forma rotativa a tots els sectors del municipi en el marc del Pla de Protecció d'Incendis.L'Ajuntament de Canyelles té en marxa el Pla de Protecció d'Incendis (PPI) lliurat per la Diputació de Barcelona. Aquest programa recull tota la planificació d'accions i obres de millora i manteniment de les infraestructures de lluita i prevenció d'incendis forestals al municipi.


2022 06 22 netejafrangesforestalsnucliantic11copia


2022 05 25 netejafrangescanxuminucliantic2
2022 05 25 netegescanxuminuclianticnovaPARCEL·LES NETES PER EVITAR INCENDIS


D'altra banda, és imprescindible que les parcel•les estiguin netes i en condicions òptimes com a mesura preventiva de possibles focs i per evitar problemes de salubritat. Mantenir-les netes és obligació dels seus propietaris, d’acord amb la legislació vigent. I ho han de fer i comunicar al Consistori abans que comenci el període de màxim risc d’incendi, habitualment a mitjans març. A partir d’aquest moment, els propietaris, prèvia inspecció i notificació, poden ser sancionats, tal com marca la legislació vigent. I, posteriorment, es pot procedir a la neteja subsidiària de les parcel•les passant el càrrec dels treballs i les despeses de gestió al seu propietari, via executiva, tal com marca la llei.


En situació d'alt risc d'incendi per la sequera és imprescindible mantenir els solars i terrenys nets  • ▶️ Per evitar incendis

  • ▶️ Per evitar plagues

  • ▶️ Per mantenir les condicions òptimes de salubritat i higiene

  • ▶️ Per evitar accidents provocats per la caiguda o trencament d'arbres


És obligació del propietari mantenir-los en condicions òptimes, tal com marca la legislació vigent


En aquest sentit, és bàsic recordar que:  1. Les parcel·les s'han de mantenir netes per evitar incendis i problemes de salubritat

  2. És obligació del propietari mantenir-les en condicions, segons la Llei

  3. L'Ajuntament pot fer la neteja subsidiària, amb el corresponent permís judicial, i remetre el cost al propietari, com marca la Llei

  4. L'Ajuntament treballa paral·lelament de manera constant en la neteja de franges forestals


Així, es recorda a totes les persones propietàries de parcel·les no edificades de qualsevol de les urbanitzacions del municipi que ens trobem de ple en el període de risc d'incendi forestal i que, per tant, és molt important que es compleixin un seguit de mesures preventives que assenyala, clarament, la legislació vigent.


És imprescindible que les persones propietàries de parcel·les no edificades dels diferents nuclis del municipi es fessin ressò de la seva responsabilitat, ja que, el seu incompliment, pot acabar afectant, seriosament, a tercers veïns directes i indirectament a tot el municipi.


Aquesta responsabilitat es concreta en l'obligatorietat de:


a) Mantenir la vegetació interior de la parcel·la d'acord amb les condicions i especificacions que assenyala la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que diu:


- S'han de tallar tots els arbres la copa dels quals sobrepassi els límits de la parcel·la (a carrer i a veïns).
- S'ha d'aclarir la vegetació existent de manera que la cobertura vegetal (ombra) màxima final sigui del 35% de la parcel·la i, per tant, el 65% quedi sense ombra, neta.
- S'ha de netejar tot el sotabosc deixant, només, les espècies protegides – llentiscles, margallons, etc.
- S'ha de tallar els arbres que calgui de manera que les copes dels que quedin, no es toquin entre si amb una separació mínima de 3 m entre peus.


b) Mantenir la parcel·la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.


c) No llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes no previstos en l'ús residencial de la parcel·la, si no és que estigui degudament equipada i específicament autoritzada per aquesta utilitat.


Cal recordar que tots els treballs de neteja que suposin tractament de la vegetació s’hauran de realitzar fora del període d’alt risc d’incendi; per tant, no es podran realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre de cada anualitat.


LEGISLACIÓ VIGENT


D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les, en tot moment, netes, en les adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients.


A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que les parcel·les (tant rústiques com urbanes) s’han de mantenir lliures de vegetació seca, netes i aclarides de vegetació segons els criteris definits a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny i els dels Plans de Prevenció d’Incendis de les urbanitzacions – PPI, redactats per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis municipal de la Diputació de Barcelona i aprovats per l’Ajuntament.


Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies